Artikel 29   Slotbepaling

Dit plan wordt aangehaald onder de naam bestemmingsplan Plettenburg - De Wiers 2009 van de gemeente Nieuwegein.