Artikel 24   Bestaande afstanden en andere maten

a.       De bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden;

b.      De bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden aangehouden;

c.       In geval van herbouw is het bepaalde onder a. en b uitsluitend van toepassing, indien de her­bouw op dezelfde plaats plaatsvindt.