Artikel 23   Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit­voering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen bui­ten beschouwing.